Prazňáková preklady

Cenník

KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU

Odmena za úradné preklady sa štandardne účtuje v súlade vyhláškou č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Tarifná odmena stanovená vyššie uvedeným právnym predpisom predstavuje sumu 19,92 € za každú aj začatú normostranu prekladu (1 NS = 1800 znakov vrátane medzier). Odmenu je v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky možné stanoviť aj dohodou medzi úradným prekladateľom a klientom.

Odmenu za prekladateľské služby účtujem na základe nasledujúceho cenníka:

Úradné preklady (opatrené okrúhlou úradnou pečiatkou) Štandardné odborné preklady (bez úradnej pečiatky)

19,92 Eur / NS, resp. dohodou v prípade stálych klientov

Cenovú ponuku Vám rada zašlem obratom po obdržaní dokumentu, o preklad ktorého máte záujem.

 

Zľavy:

Zľavy poskytujem pri zadaní prekladu v rozsahu nad 50 normostrán, pri opakovaní sa textu v prekladanom dokumente, alebo v prípade dlhodobej exkluzívnej spolupráce s klientom.

Spôsob dodania úradných prekladov:

  • osobné prevzatie klientom
  • na základe dohody v rámci BA zväzovanie prekladov priamo v sídle klienta = šetrenie času a peňazí klienta
  • poštou / kuriérom

Lehoty dodania prekladov:

  • Lehoty dodania prekladov plne prispôsobujem požiadavkám mojich klientov, pričom garantujem maximálnu ústretovosť. Priority klientov sú mojimi prioritami.
Kontakt

Mgr. Lucia PRAZŇÁKOVÁ

Nekrasovova 8
811 04 Bratislava
 

Tel.: + 421 (0) 907 108 952
E-mail: lucia.praznakova@centrum.sk

Čítať viac