Prazňáková preklady

Profil Mgr. Lucia Prazňáková

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul. Mgr. 
  • Úspešné absolvovanie advokátskych skúšok, advokát
  • ILEC - Medzinárodný certifikát z právnickej angličtiny vydaný Univerzitou v Cambridge
  • Špeciálna štátna skúška – Odbor: Prekladateľstvo – anglický jazyk
  • Všeobecná štátna skúška – anglický jazyk
  • Štúdium v U.S.A.

 

PRAX

  • od r. 2011 úradná (súdna) prekladateľka z/do anglického jazyka zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č.: 971120
  • od r. 2004 – prax v medzinárodných advokátskych kanceláriách; od r. 2008 na pozíciách advokátska koncipientka a advokátka

 

Kontakt

Mgr. Lucia PRAZŇÁKOVÁ

Nekrasovova 8
811 04 Bratislava
 

Tel.: + 421 (0) 907 108 952
E-mail: lucia.praznakova@centrum.sk

Čítať viac